Regulamentul Simulării Examenului de Admitere

SSMB » Regulamentul Simulării Examenului de Admitere

CAP 1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Art 1. Perioada de înscriere la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este între 20.03.2023 – 03.05.2023.

Art 2. În primul rând, pentru a se înscrie la Simulare, participanții trebuie să își creeze un cont pe site-ul oficial al Simulării, https://simulare.ssmb.ro/, la secțiunea „Înregistrare”.

Art 3. Pentru crearea contului, participanții trebuie să își dea acordul atât pentru Politica de Confidențialitate (https://simulare.ssmb.ro/politica-datelor-personale/), cât și pentru Politica de Fotografiere (https://simulare.ssmb.ro/politica-de-de-fotografiere/), prin consultarea și confirmarea prevederilor acestora, bifând căsuțele destinate din formularul de înregistrare disponibil pe site.

Art 4. Ulterior, participanții trebuie să achite taxa aferentă examenului, în valoare de 180 RON, în contul Societății Studenților în Medicină din București, deschis la BRD, sucursala I.C. Brătianu: RO69BRDE410SV72489444100, CUI: 18797296. Plata taxei se poate face prin depunere la ghișeu, transfer bancar, dar și prin internet banking. Nu se vor accepta alte metode de plată! (de exemplu mandat poștal, cash etc). În cazul în care plata este efectuată de către altă persoană decât participantul, aceasta trebuie să specifice la „Mențiuni” numele participantului/participanților în momentul în care se achită taxa. Taxa este NERETURNABILĂ! Pentru plata online prin intermediul platformei NETOPIA, ce este integrată în site-ul https://simulare.ssmb.ro/, NU este nevoie de menționarea numelui participantului, deoarece în momentul în care participantul intră în cont și accesează secțiunea plată online, numele din cont se va asocia automat cu tranzacția efectuată.

Art 5. Într-o etapă ulterioară, chitanța doveditoare achitării plății taxei de înscriere trebuie adăugată sub formă de fotografie (având extensia .jpg sau .jpeg, până în dimensiunea de 3MB), în Contul personal, pe site-ul oficial al Simulării, la Secțiunea „Cont” -> “Contul Meu”, până la data de 03.05.2023, ora 23:59.

* Pentru plata efectuată online prin intermediul platformei NETOPIA integrată în site-ul https://simulare.ssmb.ro/, NU este nevoie de încărcarea dovezii de plată.

Art 6. Participanții trebuie să realizeze cele prezentate la Articolele 2, 3, 4 și 5 pană la data de 03.05.2023., ora 23:59.

Art 7. Participanții vor primi pe adresa de e-mail utilizată pentru crearea Contului, confirmarea verificării achitării taxei, în termen de cel mult două săptămâni de la încărcarea dovezii de achitare a taxei în Contul personal, dar nu mai târziu de 07.05.2023.

Art 8. După finalizarea tuturor pașilor necesari procesului de Înscriere prezentați mai sus, participantul este oficial înscris la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București din data de 27.05.2023.

Art 9. Repartiția participanților în locațiile și sălile de examen va fi afișată pe site-ul oficial al Simulării cu 5 zile înaintea desfășurării examenului (22.05.2023). 

CAP 2. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI

Art 1.Participanții sunt obligați să respecte circuitele stabilite din locațiile de concurs, în care vor fi îndrumați. Însoțitorii participanților nu au acces în locațiile de concurs.

Art 2. Accesul participanților în sala de examen se va face începând cu ora 8:00, numai pe baza Cărții de Identitate sau a Pașaportului valabil și a dovezii de achitare a taxei de participare.

Art 3. La intrarea în sala de concurs supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate iar candidatul semnează în tabelul de prezenţă.

Art 4. Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze Șefului de Comisie aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat.

Art 5. În prezenţa candidaţilor, Șeful de Comisie citește instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului. Fiecare candidat are obligaţia de a verifica chestionarul de concurs pentru a identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va fi înlocuit. După distribuirea chestionarelor de concurs, supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificare înscrise pe chestionarul de concurs.

Art 6. La ora 9:00 ușile sălilor de examen se închid iar din acest moment accesul în sală este interzis. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de concurs, pierzând astfel dreptul de a susţine proba scrisă. Totodată, timp de o oră, nu este permisă părăsirea sălii de examen. După această perioadă, participanții pot părăsi temporar sala, pe rând și cu condiția de a fi însoțiți de un supraveghetor, pentru a merge la toaletă sau pentru probleme medicale.

Art 7. Este strict interzis ca participantul să aibă asupra sa în timpul examenului:

 • Materiale informative, foi și caiete de orice fel; 
 • Sticle de apă/suc etichetate; 
 • Articole vestimentare largi;
 • Mâncare, țigări, băuturi alcoolice; 
 • Pixuri; comisia se angajează să pună la dispoziția participanților pixuri;
 • Orice fel de aparat electronic – inclusiv calculatoare, telefoane mobile și ceasuri cu afișaj electronic, cu excepția dispozitivelor medicale;
 • Aparate ce emit şi recepţionează unde radio. În sală vor exista echipamente ce permit detectarea acestor aparate, participantul ce va avea asupra sa un astfel de aparat va fi eliminat din examen şi lucrarea sa va fi anulată; excepție  fac condiţiile medicale ce necesită utilizarea unor astfel de aparate;
 • Orice obiect personal cu care participanții intră în sală va fi înmânat supraveghetorilor și etichetat. Bunurile vor putea fi recuperate după încheierea examenului și corectarea lucrării candidatului . 

Art 8. Dacă în sală este detectat un echipament Bluetooth activat, începerea examenului va fi amânată până în momentul dezactivării Bluetooth-ului pornit.

Art 9. Examenul se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor (complement simplu, complement grupat).

Art 10. Simularea Concursului de Admitere include două discipline (Biologia obligatorie şi, la alegere, Fizică sau Chimie) totalizând un număr de 100 întrebări, din care 60 de întrebări pentru proba obligatorie şi 40 de întrebări pentru proba la alegere.

Art 11. Tematica și bibliografia Simulării este identică cu cea a Concursului de Admitere din anul curent.

Art 12. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuţei corespondente) pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte.

Art 13. În timpul examenului:

 • Participanții nu au voie să vorbească între ei; eventualele întrebări sau nelămuriri vor fi adresate celui mai apropiat supraveghetor, fără a-i deranja pe ceilalți participanți. Orice tentativă de comunicare între participanți sau fraudă va fi sancționată cu anularea lucrării și eliminarea din examen a participanților implicați. 
 • Dacă unui participant i se face rău în timpul examenului și dorește să părăsească sala, acesta va anunța cel mai apropiat supraveghetor și va fi însoțit în afara sălii. Dacă starea de sănătate îi permite să revină în sală, el își va putea continua examenul, fără ca timpul efectiv de lucru să fie prelungit. 

Art 14. Chestionarele de concurs trebuie completate corect, fără ştersături după următoarele reguli:

 • Pentru completare se foloseşte în mod obligatoriu pixul pus la dispoziție de către organizatori;
 • Pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;
 • Nu se admit chestionare de concurs cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a răspunsurilor.
 • Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionarul de concurs îşi pot transcrie chestionarul de concurs fără a depăşi însă timpul destinat concursului. În aceste conditii, chestionarul de concurs iniţial este anulat pe loc de către Șeful de Comisie, sub semnătură; chestionarele de concurs anulate sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare.
 • Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unui nou chestionar de concurs, care poate fi de aproximativ 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs înaintea finalizării completării noului chestionar de concurs.
 • Pentru ciorne se pot utiliza numai coli ștampilate.

Art 15. Predarea lucrării se face numai după terminarea timpului efectiv de lucru. Dacă un participant dorește să predea lucrarea înaintea expirării celor 2 ore și 30 de minute de lucru, aceasta va fi anulată, considerându-se că participantul a renunțat la examen.

Art 16. Șeful Comisiei este îndreptățit să verifice orice suspiciune de fraudă. Dovedirea oricărei încercări de fraudare a examenului va fi sancționată cu eliminarea din sală și anularea lucrării.

Art 17. Pe tot parcursul examenului va fi afișat, într-un loc vizibil tuturor candidaților, timpul efectiv de lucru rămas.

Art 18. După expirarea celor 2 ore și 30 de minute, Șeful de Comisie va anunța încheierea examenului. Participanții au obligația de a lăsa pixurile jos, de a întoarce foaia de examen pe dos și de a aștepta ca supraveghetorii să le ridice lucrarea de pe masă. Orice tentativă de a mai scrie după terminarea celor 2 ore și 30 de minuteva fi sancționată cu anularea lucrării.

La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau chestionarul de concurs Șefului de Comisie şi semnează în tabelul de predare al acestuia. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv, părăsesc sala înainte de finalizarea probei scrise.Fiecare participant va fi chemat pentru realizarea corectării lucrării sale și este obligat să își dezlipească legitimația de concurs de pe masă. Aceasta legitimație constituie singurul document care menționează codul de concurs, ce este unic pentru fiecare participant. Participantul are obligația de a verifica corespondența dintre codul de pe legitimație și cel de pe borderou. Corectarea lucrarilor este realizata prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii electronice urmând, ulterior, reverificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor. În urma reverificărilor, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări. Pe durata corectării lucrărilor, candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.Ulterior, se va afișa clasamentul provizoriu pe site-ul https://simulare.ssmb.ro/, pe data de 29.05.2023 care va conține codul de concurs primit în ziua Simulării. Este important ca fiecare participant să se asigure că își cunoaște numărul de concurs.

Art 19. După strângerea tuturor lucrărilor, participanții vor aștepta în bancă să fie chemați de către corector. Părăsirea sălii înainte de a asista la corectarea lucrării va fi considerată drept renunțare la examen și sancționată cu anularea lucrării.

Art 20. Corectarea se face în prezența participantului și a unui martor. Ambii au obligația de a urmări corectarea și de a semnala eventualele erori. 

Art 21. După corectarea lucrării proprii și pe cea a martorului, participantul își poate recupera obiectele predate Comisiei la intrarea în sală şi poate părăsi sala.

 

CAP. 3 REGULAMENT DE CONTESTAȚII

Art 1. Contestaţiile se pot depune referitor la conținutul subiectelor și/sau la rezultatul personal obținut.

Art 2. Contestaţiile referitoare la conţinutul subiectelor se vor depune în ziua examenului, ulterior desfăşurării acestuia, în intervalul orar 15:00-17:00, în sediul Societății Studenților în Medicină din București (SSMB), din cadrul Palatului Facultăţii de Medicină, Bld. Eroii Sanitari, nr. 8, Sector 5, București, sau printr-un e-mail la adresa simulare@ssmb.ro, în același interval orar. Dacă vor apărea situații excepționale care vor modifica acest interval, participanții vor fi anunțați pe e-mail. 

Art 3. Contestaţiile referitoare la rezultatul personal se vor depune marți, 30.05.2023, după afișarea rezultatelor, în intervalul orar 10:30-12:00, în cadrul Palatului Facultăţii de Medicină, Sediul Societății Studenților în Medicină din București, Bld. Eroii Sanitari, nr. 8, Sector 5, București. Soluționarea contestațiilor se va realiza în aceeași zi cu depunerea acestora.

Art 4. Este permisă depunerea contestațiilor doar de către participant și nu de către o altă persoană.

Art 5. Pentru a depune contestație, participantul trebuie să prezinte actul de identitate la momentul depunerii acesteia.

Art 6. În sala de contestaţii este permis doar accesul participanţilor la examen, care respectă criteriile menţionate anterior.

CAP 4. CLASAMENT PUNCTAJE

Art 1.  Clasamentul inițial al punctajelor va fi afișat în data de 29.05.2023, după soluționarea contestațiilor referitoare la conținutul subiectelor. 

Art 2. Din motive de protecție a datelor cu caracter personal, în clasamentul final se va afișa doar codul de concurs al participantului, fără numele acestuia.

Art 3. Ulterior, pe data de 30.05.2023, după soluționarea contestațiilor referitoare la punctaj, va fi afișat clasamentul final.

CAP. 5 FORȚĂ MAJORĂ

Art. 1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil care face imposibilă executarea obligațiilor Asociației în mod temporar sau permanent. Forța majoră include, dar nu se limitează la evenimente naturale, incendii, inundații, explozii, accidente, greve, revolte, războaie, situații epidemiologice și/sau pandemiologice.

Art. 2.  În cazuri excepționale, de forță majoră, desfășurarea Simulării Examenului de Admitere (Ediția a XIV-a) nu va mai putea fi realizată în format fizic.

Art. 3 În situația menționată în Art. 2, Simularea Examenului de Admitere (Ediția a XIV-a) se va desfășura online, pe o platformă dedicată. Participanții vor avea posibilitatea în aceste circumstanțe de a opta pentru returnarea taxei, în cazul în care nu doresc susținerea examenului conform noilor condiții impuse. 

ECHIPA DE ORGANIZARE A SIMULĂRII VĂ UREAZĂ MULT SUCCES!

Pagina Oficială a Simulării Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină a UMF „Carol Davila” din București

Calendar

20
Martie
Start Înscrieri

Începând cu această zi, accesând linkul Înregistrare vă puteți crea contul, iar apoi să achitați taxa de participare prin una din cele 3 modalități disponibile.

03
Mai
Ultima zi de înscriere și plată

Ultima zi de înscriere și plată pe site-ul oficial al Simulării. Pentru mai multe detalii puteți accesa secțiunea „Regulament” și “Întrebări frecvente”

27
Mai
Simularea Examenului de Admitere

A venit momentul să ne testăm capacitățile! Multă baftă tuturor!

27
Mai
UMFCD Students’ Fair

Food trucks, muzică, discuții cu studenții mai mari, dar mai ales oportunitățile oferite de UMFCD sunt câteva dintre lucrurile pe care le poți întâlni aici. Pregătește-te pentru multe surprize și  #HaiLaTârg